Obecní knihovna Přemyslovice
Naposledy aktualizováno: 4.6.2019

Knihovna se nachází v suterénu zdravotního střediska (č.p. 207). Zřizovatelem je Obec Přemyslovice. Dospělým čtenářům, dětem a maládeži nabízí beletrii i naučnou literaturu.

 

V knihovně je umístěna Veřejná internetová stanice, která nabízí připojení k internetu zdarma. Počítačové zařízení bylo pořízeno z prostředků Olomouckého kraje v rámci akce Internetizace knihoven v Olomouckém kraji.

 

Knihovní fond čítá přes 4800 knih a je každoročně doplňován novými knihami z prostředků rozpočtu obce.

 

Čtenářům je dále k dispozici více než 800 knih z "výměnného fondu" Městské knihovny v Prostějově. Knihy jsou pravidelně jednou za čtvrt roku obměňovány, takže čtenáři mají možnost vybírat si z velké nabídky nových knih.

 

Počet registrovaných čtenářů se pohybuje mezi 80 - 100, necelou polovinu tvoří děti a mládež do 15 let. Množství vypůjčených knih se meziročně mírně zvyšuje, i když celostátní trendy jsou bohužel opačné, a to díky široké nabídce nových knih z výměnného fondu a jejich pravidelnou obměnou. Pravidelně jsou také pořádány besedy pro předškoláky a žáky Základní školy Přemyslovice.

Počet vypůjčených knih a čtenářů v posledních letech:

 

Rok    2004      2005      2006      2007 

    2008  

    2009 

    2010

2011 2012 2013 2014 
Počet výpůjček       3335     4050    3679     3736 

    4372

    4339    4690
 5441 4724 4256 4472
Registr. čtenáři
83
82
84
84
93
89
99
 93 90 91 86