ObecnĂ­ knihovna PĹ?emyslovice
Naposledy aktualizováno: 11.5.2020

Ă?spÄ?ch v literárnĂ­ soutÄ?Ĺľi

V záĹ?Ă­ 2009 byla MÄ?stskou knihovnou v ProstÄ?jovÄ? vyhlášena literárnĂ­ soutÄ?Ĺľ pro dÄ?ti a mládeĹľ na tĂ©ma â?? Co se mi lĂ­bĂ­ a nelĂ­bĂ­ v naší obciâ??. Naše ObecnĂ­ knihovna ve spolupráci se ZákladnĂ­ školou se k tĂ©to soutÄ?Ĺľi takĂ© pĹ?ipojila. Svoje práce nám odevzdalo 20 mladĂ˝ch spisovatelĹŻ. Všechna literárnĂ­ dĂ­lka byla pĹ?edána pracovnĂ­kĹŻm MÄ?stskĂ© knihovny v ProstÄ?jovÄ?.

VyhlášenĂ­ vĂ­tÄ?znĂ˝ch pracĂ­ probÄ?hlo 14. Ĺ?Ă­jna v dÄ?tskĂ©m oddÄ?lení prostÄ?jovskĂ© knihovny. Z odevzdanĂ˝ch pracĂ­ za naši knihovnu se porota rozhodla ocenit práce Kamily HausknechtovĂ©, Dominiky KĹ?upkovĂ© a Jakuba Ĺ ustra. Práce Dominiky KĹ?upkovĂ© byla v konkurenci tĂ©mÄ?Ĺ? 60 autorĹŻ vyhlášena jako nejlepší. Všichni jmenovanĂ­ dostali dárky a Dominika si z ProstÄ?jova odvezla pomyslnou zlatou medaili.